WCAG 2.1
Ułatwienia dostępu WCAG 2.1

slider

Slide1
Slide2
Slide 4
Slide 5
Slide6

Informacje

O nas

O nas

Na świadczenia zdrowotne Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzajach:

  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  • Rehabilitacja Lecznicza
  • Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Początek działalności Zakładu notuje się od 1976 roku, gdy na bazie ówczesnej ”Polikliniki Dziecięcej” powstała Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka działająca w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Od 1997 roku Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka przechodzi pod Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.